Cirkelmodellen – argumenterande texter

Vi har under ett antal lektioner fördjupat oss i den argumenterande texttypen. Eleverna har arbetat utifrån Cirkelmodellens 4 faser med många övningar i texttypens syfte, struktur och språkliga drag. Vår gemensamma text ”Förkorta sommarlovet” är vi mycket nöjda med. Under fas 4 skrev eleverna egna texter där de argumenterade för ”Mer idrott på schemat”.

”Klicka på ”kommentera” nedan, om du vill läsa vår gemensamma text, och elevernas.

/Ghada